Bensinkris ger oss nya tankar

Det är utmärkt att regeringen i dessa tider av kris och problematiskt oljeberoende annonserat ytterligare stöd till konsumtion av fossila bränslen. Det är valår och det finns inget som fyller våra tankar bättre än billigare bensin!

Alla med bil ska få 1000-1500 kr per bil av regeringen. Och skattesänkning på bensin och diesel till miniminivå.

Regeringens presentation av åtgärder: Sänkt bränsleskatt och 1000 kr till bilister
Från regeringens presskonferens 14 mars 2022

7,7 miljarder till diesel- och bensininköp räcker till 335 000 kubikmeter bränsle. Det motsvarar 3,7% av Sveriges årliga förbrukning. Till 2030 måste trafikutsläppen minska med 9% per år för att klimatmålen ska nås (2021 minskade de med 0,3%) men det löser vi sen!

Signalen här är viktig. Regeringen lär oss att det är bra att ha och köra bil: ”Något som uppskattas, och som vi kan känna oss trygga med att fortsätta göra. Om vi ser att politikerna premierar bilägare i sina stödpaket, så lär vi oss att bilägare är bra grupp att tillhöra.” skriver psykologen Frida Hylander.

Alternativen förskräcker

Det är viktigt för oss i branschen att nu snabbt kväsa andra ideer om sänkning av bensinpriset som riskerar att hota bil- och bränsleindustrin samt viktiga planerade motorvägssatsningar!

Bensinkostnad och -försäljning olika åtgärder
Olika åtgärder för sänkning av bensinkostnaden

Subventionerade bränslen upprätthåller trafiken och beninsförsäljningen. Att öka från 1 till 2 personer i varje bil skulle förvisso halvera kostnaderna för konsumenterna, men även intäkterna för oljebranschen samt viktigt trafikunderlag inför planerade motorvägsutbyggnader.

En omställning vore ännu värre: Även om konsumentpriset kan verka lockande får det oerhörda konsekvenser för vägutbyggnad, trafik och bilförsäljning.

Vi har därför inlett en viktig kampanj som lyckligtvis står helt i samklang med den politiska inriktningen i landet idag:

När du samåker skjutsar du (kanske) Hitler!

Kampanjen för att motverka dåliga ideer kring sänkning av bensinkostnaden är ett samarbete mellan CAR Sverige och Drivkraft Sverige – Branschorganisationen för drivmedels-, bränsle-, bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige samt Gazprom.

Vad gäller risken för omställning så vill vi höja ett varningens finger för knasbollar som tydligen tycker att ökad krismedvetenhet hos befolkningen, problem med oljeimport och höga priser skulle innebära guldläge att snabba på omställningen istället för att understödja ökad biltrafik och fossilberoende. Läs inte detta:

https://cykelcentrum.vti.se/2022/03/hoga-priser-ger-bransle-till-en-gron-omstallning/

Cykelcentrum på VTI pratar alltså om potentialen i att många kan byta från bil till cykel. Även DN skriver om att man borde ta chansen att ställa om till ökad cykelpendling. Som vanligt tar de inte alls hänsyn till folk som bor i Norrland och har 60 mil till jobbet och behöver frakta piano i -25 grader!

Det är därför bra att den snabbt beslutade satsningen för upprätthållen fossilbiltrafik är 5 gånger större än vad staten årligen lägger på gång- och cykelinfrastruktur.

Med tanke på den hiskeliga utvecklingen av bensinpriset som pågått länge, vilket kan ses i grafen nedan, behövs det kraftiga åtgärder. I Nya Zeeland valde dom nu att halvera kollektivtrafikpriserna istället, men hur hade det sett ut!?

Prisutveckling SL-kort, 50 mils bensinkostnad och KPI 1971-2021

Allt är upponer på andra sidan jorden: The Guardian: New Zealand halves public transport fares as petrol prices soar amid Russia-Ukraine war

Skärmavbild The Guardian: Nya Zeeland halverar kollektivtrafikpriserna
Nya Zeeland halverar kollektivtrafikpriserna när det är bensinpriserna som gått upp!?

Det är tanken som räknas

Att alla bilister får samma summa om 1000 kr riskerar dock att slå väldigt orättvist. De största suvarna har en bensintank på över 72 liter. Vi håller med Moderaternas kommunikatör här nedan. Bilbidraget måste naturligtvis fördelas utifrån tankstorlek och bränsleförbrukning!

Moderaternas Susanna Silfverskiöld om att bilbidraget inte räcker
Moderaternas kommunikatör på twitter. Hon lär enligt uträkningen köra en stor SUV med minst 72 liters tank.

Nyheten om ett bilbidrag per bil och person är dock en smart lösning för att snabbt öka kvinnornas andel av bilägandet i tvåbilshushåll. Att åtminstone tillfälligt skriva över bilen på frugan kan dubbla bilbidraget i många familjer.

Kvinnors andel av bilägande: 28%. Mäns: 51%
Siffrorna från 2019 är samma 2021. Men nu lär omfördelningen ta fart!

En snabb titt på trafikläget avslöjar att storstadsbilisterna spenderar sin nya stödtusenlapp vist direkt!

I bensinkrisens Sverige ställer vi upp för varandra och ger oss ut på vägarna och bränner soppa i solidaritet med de som måste!