Självkörande bilar

Självkörande bilar kommer lösa problemet med att det behövs människor som kan köra runt i bil på vägarna.

Med självkörande bilar kan vi äntligen få ner antalet passagerare i en bil från dagens i genomsnitt 1,25 till 0.

Läs mer: Självkörande bilar är framtiden!

Självkörande bilar föreslås också få köra på gång- och cykelbanor, vilket självklart är bra då det motverkar cyklism och fotgängande, samt inte stör den vanliga, viktiga biltrafiken.

Här syns en pedagogisk förklaring av hur lite plats självkörande bilar skulle ta! Med moderna sensorer kan de åka tätt intill varandra, och vi behöver bara bygga 5 filer breda vägar för att de endast ska ta drygt 4 ggr längre plats än en buss!

Faktum är att forskning pågår för att ta fram självkörande bilar som är så små som ett enda säte. De skulle kunna åka tätt tätt, i grupper om 50-400 st för att spara plats i staden och när du inte behövde din kunde nån annan använda den. Du skulle inte behöva fokusera på att köra. De skulle även kunna åka i tunnlar under marken på tex räls.