Tvärförbindelse Södertörn

Sa vi att vi var nöjda med mängden planerade nya motorvägar i Stockholm? Det är vi inte!

Det är dags att bygga en jättemotorväg på Södertörn tycker vi!

Tvärförbindelse Södertörn är en bilmotorväg som byggs med argumentet att det är bra med kollektivtrafik och cykel. Och vi tycker inte att några argument för dåliga när det gäller att bygga nya motorvägar.

Trafikverket sköter insäljningen utmärkt enligt den goda principen: Bygg bilväg, erkänn att bilismen brukar öka, men säg att förhoppningen är att den ska minska!