Tvärförbindelse Södertörn

Sa vi att vi var nöjda med mängden planerade nya motorvägar i Stockholm? Det är vi inte!

Det är dags att bygga en jättemotorväg på Södertörn tycker vi!

Läs: Tvärförvillelse Södertörn ger hopp och möjligheter

Tvärförbindelse Södertörn är en bilmotorväg som byggs med argumentet att det är bra med kollektivtrafik och cykel. Och vi tycker inte att några argument för dåliga när det gäller att bygga nya motorvägar.

Trafikverket sköter insäljningen utmärkt enligt den goda principen: Bygg bilväg, erkänn att bilismen brukar öka, men säg att förhoppningen är att den ska minska!

Logiken är även glasklar i miljökonsekvensbeskrivningen: Tvärförbindelse Södertörn motverkar klimatmålen. För att nå dom krävs minskad vägtrafik och satsningar på kollektivtrafik, gång och cykel. Därför är det bra att vi bygger denna nya jättemotorväg för ökad vägtrafik:

Här syns tydligt att det är för cykeltrafiken vi bygger denna väg. Det gula är cykelbana. Lite väl tilltagen kanske?

Och vad gäller kollektivtrafiken som Tvärförbindelse Södertörn påstås byggas för, så planeras det för en (1) busslinje på motorvägen, Skärholmen – Haninge. Spårväg Syd planeras redan gå parallellt Skärholmen – Flemingsberg. Så visst blir det klimatvänligt! På denna illustration över vägen i solnedgången syns ju tydligt att det mest kommer vara bussar på motorvägen. I renaste guld!

Cykel då? Jo motorvägen byggs ju för cyklisternas skull, även om konsekvensen för deras hälsa om de faktiskt skulle välja att cykla längs med en högtrafikerad motorväg är måttlig till stor negativ:

Källa: Miljökonsekvensbeskrivning Tvärförbindelse Södertörn kap 7

Vad finns det då för åtgärder som åsyftas här för att motverka detta? Jo, att inte bygga motorvägar, haha. Det får bli en annan gång:

Källa: Miljökonsekvensbeskrivning Tvärförbindelse Södertörn kap 7