Ambassadörer

Som ambassadörer för CAR Sverige samlar vi de främsta männen som ägnar sig åt att företräda våra intressen: Att hävda rätten att köra bil, i synnerhet i förhållande till bussar, cyklar, fotgängare och andra störningsmoment.

Axel Odelberg

Vår ordförande. Född 1948, är journalist och författare.
Läs: Bilister de mest förföljda trafikanterna

Jan Guillou

Medlem i CAR Sveriges expertråd. Född 1944, författare, journalist och opinionsbildare.
Läs: Gångdårar och miljöpartister – en trafikfara

Csaba Perlenberg

Ledamot i utskottet för mänskliga relationer. Född 1984, ledarskribent, krönikör och regissör.
Läs: Bilen är frihet – och framtid

Jonas Eliasson

Sitter på många stolar i vår lilla organisation. Född 1969, gästprofessor vid Linköpings universitet, men verkar mest jobba åt Stockholms Handelskammare, samt vår lobbyistiska broderorganisation BIL Sweden. Sparkades som Trafikdirektör i Stockholms Stad. Numera hux flux Trafikverket. Fortsätter fixa bilvägar, bra.

Maria Bratt Börjesson

Ordförande i Avdelningen för varför billig kollektivtrafik är dåligt och biltrafik är bra. Född 1974. Professor i nationalekonomi och jobbar med motsvarande forskning på VTI och Timbro.