Bereden väg för kärran!

Den som tar bilen i stan ska bemötas med respekt och vördnad! Och beredas väg!

Bereden väg för Kärran;
Berg sjunken; djup stån opp!

Att satsa på nåt annat än massbilism i våra storstäder är något som tillhör en svunnen tid.

Det är ett välkänt faktum att städerna avfolkas och att folk flyr till landsbygden där det finns gott om p-platser.

Demonstration för bilens rätt

Bilder från vår demonstration för den framgångsrika borgerliga trafikpolitiken under ledning av Kristoffer Tamsons:

 

Läs mer: Bereden väg för kärran!