Trafiksäkerhet

Inget är så viktigt som säkerheten i trafiken, men det är viktigt att hålla vissa saker helt klara:

  • Bilister är aldrig inblandade i några krascher – bilar är.
  • Om en bil är inblandad i någon allvarlig händelse är det viktigt att kalla det för en olycka.
  • It is not the fart that kills – it’s the smäll.

Det finns färdiga tekniker och teknikutveckling som skulle kunna minska risken att bilar utgör faror på vägarna, men det skulle förta mycket av den positiva frihetskänslan och spänningen. Låt nollvisionen vara en vision.

Cyklister

Cyklister är ett stort problem när det gäller trafiksäkerheten, eftersom de envisas med att cykla oskyddade bland den riktiga trafiken, rakt ivägen för oss bilister. Vi kan naturligtvis inte göra något åt bilismens skadliga utsläpp eller faran den utgör för oskyddade ”trafikanter.” Akta er!

Cyklister bör ha hjälm, reflexväst, andningsmask och helst stanna hemma för att skydda sig från bilister. Det är ofrånkomligt!


Kväveoxid (dieselavgaser) dödar Coronavirus. Bonus-Malus-systemet bör genast göras om till förmån för dieselbilar med höga utsläpp!

En pandemi av bilvänliga förslag!

Nu gäller det att få igenom snabbtänkta åtgärder innan nån hinner tänka efter för mycket. Det är en pandemi av bilvänliga förslag som kommer från oss motorvurmande smittskyddsexperter i alla läger.

Car-Owner-viruset sprider sig!

Car-Owner-viruset sprider sig, men det finns ingen anledning att drabbas av panik! Sveriges siffror är förhållandevis blygsamma.

En skjuts i rätt riktning!

Trafiksituationen runt skolorna vid lämning blir ju bara värre – Det är bäst ni kör dit ungen i bilen!

Är det nödvändigt att ta bilen idag?

Trafikverket avråder privatpersoner från att ge sig ut med bil på vägarna i de drabbade områdena om det inte är nödvändigt.
Här kan du kontrollera om det är nödvändigt!

Dekalen som räddar liv!

Varje år skadas tusentals allvarligt i trafiken i Sverige. Nu drar vi, tillsammans med Motormännen och Sveriges MotorCyklister igång kampanjen #Think.