Car-Owner-viruset sprider sig!

Car-Owner-viruset sprider sig, men det finns ingen anledning att drabbas av panik! Sveriges siffror är förhållandevis blygsamma.

Och i världen dör endast 1,25 miljoner årligen i trafiken. Runt 4,2 miljoner av luftföroreningarna och runt 2 miljoner på grund av inaktivitet. Och ett litet gäng har drabbats på grund av oroligheter och konflikter kopplade till oljeutvinningen.

Rekommendationer

Vi rekommenderar att du försöker hålla betryggande avstånd till bakomvarande trafik om du äger en bil tillverkad i norra Italien (T.ex. Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo och Maserati)

Och undvik den värsta rusningstrafiken om du inte vill riskera att inte bli drabbad! Bäst är att välja, eller åtminstone fantisera om, en öppen motorväg över vidderna, där du kan plöja fram och känna dig som kung över vägarna.

Använd därför mask! Vår ögonmask får dig att känna dig fri, så du inte riskerar att tillfriskna från CarOwner-viruset:

Läs mer om masken här: Frihet i en liten mask!

Tyvärr har många panikköpt masken i takt med spridningen av viruset, men den beräknas snart vara åter i lager. Förhoppningsvis innan ett vaccin mot CarOwner-viruset kommer!