En skjuts i rätt riktning!

Nu är det skolstartstider och ni föräldrar vet vad ni måste göra! Trafiksituationen runt skolorna vid lämning blir ju bara värre – Det är bäst ni kör dit ungen i bilen!

En majoritet av Sveriges rektorer är så oroliga över trafikmiljön att de tror att en allvarlig olycka kommer att ske, och de anser att skjutsande föräldrar är den största trafikfaran. Bäst du ser till att just ditt barn sitter säkert i den största suven!

Volvoreklam: ”Utfört av professionell förare på avgränsat område. Prova inte detta själv.”
Exakt, prova inte att låta era barn gå till skolan i SUV-områden!

I Sverige har vi ända sedan Anita och Televinken slutade skrämma barn från att vistas i trafiken istället fostrat ungarna till bilhat, med sånger och ramsor som ”Små cyklar”, ”Ingen bil på vägen”, ”Bilkrokodiler”, eller böcker som ”Julia räddar skogen”, ”Varför är mamman arg” osv. Den hjärntvätten har lett till en osund skepsis mot bilismens naturliga position i samhället.

Varning för hjärntvättade barn

Vissa tycker till och med att det är viktigare att barn får lekyta i städerna än att bilarna får parkeringsplatser. Naturligtvis är det ”direkt olämpligt” att säkerställa barns tillgång till utemiljöer. Den urbana staden tillåter inte en ytnorm för förskolegårdar. Däremot är det viktigt att med p-normer säkerställa en friyta på 15 kvadratmeter för en stillastående bil. Och om vi sätter barnen i bilar så får de ju massa garanterad yta, mitt inne i stan! Dessutom blir det inte sånt fokus på prestation.

Lyckligtvis har kampen mellan barn och bilister på senare tid börjat svänga till vår fördel. Färre barn cyklar till skolan! På 70-talet gick eller cyklade 90% av barnen till skolan. I mitten av 90-talet cyklade 24%. I början av 2010-talet 14%, trots att 60% av barnen har mindre än 2 km till skolan. Bra. Även om vissa pinsamt nog försöker motverka utvecklingen:

Pinsamt!

Det bästa med att lämna ungarna med bil vid skolan är att ju fler som gör det, desto fler av de som för tillfället låter bli kommer att börja göra det. Det blir en självförstärkande spiral när alla vill skydda sin avkomma från de andra livsfarliga medtrafikanterna. Fler och fler tar bilen och folk köper större och större bilar för att säkra just sina geners fortlevnad. Det är ju evolution! Vi blir tårögda.

Men, visst, det blir trångt. Fler och fler och större bilar. Lösningen är naturligtvis inte att förbjuda bilar runt skolorna, eller uppmana till ”cykeltåg”, ”vandrande skolbuss”, samåkning eller nåt annat socialistbjäfs. Nej, det är smartare att införa Flexibel Skolstart. Dvs att olika klasser och årskurser får börja skolan olika tider på morgonen för att minska trafiken (spoiler alert, den minskar inte). Tänk att bilen har sån påverkanskraft att den kan böja tiden!

I bilens och därigenom mänsklighetens drömland, USA, har man kommit mycket längre än i Sverige. Där ifrågasätter man inte bilnormen, utan ger sig hän i total underkastelse för våra rullande plåtvänner. Så här underbart kan det se ut där på en exemplarisk grundskolelämning:

Och alla föräldrar får se såna här pedagogiska instruktionsfilmer för att minska antalet ungar som kan ge upphov till lackskador under suvar, pickups och vans:

Smidigt och säkert!
Underbart

Så fortsätt skjutsa barnen till skolan, och ser du nåt barn som går eller cyklar, gasa på lite extra så det lär sig att ta skydd innanför en tvåtons plåtkaross till nästa gång!