Broderorganisationer

Det finns fler organisationer som ständigt engagerar sig för bilismens goda mål:

BIL Sweden

Kan vara en satoriorganisation, men de har rätt i sak.
www.bilsweden.se

Motormännens riksförbund

Motorer och män. Kan det bli bättre?
www.motormannen.se

Motorbranschens riksförbund

För bilbranschens bästa
www.mrf.se

Kungliga Automobil Klubben

Vår favorit-remissinstans. Alltid med fingrarna i KAK-burken när bilismen ska premieras
kak.se

Trafikverket

Bygger våra motorvägar och säljer in dom med pompa och ståt. Sätter stort likhetstecken mellan trafik och bilism och inget annat.

www.trafikverket.se