Förbifart Stockholm

I tider där vår värld står inför stora utmaningar för planetens och mänsklighetens överlevnad är det fantastiskt att se hur vi med gemensamma krafter kan samla resurser för att få till stånd Sveriges genom historien mest påkostade projekt. Ett aldrig tidigare skådat under där inga medel skys för att det ska kunna fullbordas till våra barn och barnbarns lycka: Världens längsta sexfiliga motorvägstunnel.

Förbifart Stockholm är det viktigaste bidraget till mänskligheten sedan rattmuffen.

Förbifarten är en fröjd för ögat

Förbifarten ger mer biltrafik och mer vägar för mer pengar

När spadtaget togs 2014 sa man 28 miljarder. 2019 signalerar man om 38 miljarder. 2021 är det 41,7 miljarder. Fördyrfarten.. förlåt, Förbrafarten menade vi, är värd varenda öre. Trängselskatten kommer vara intecknad för detta projekt i decennier, och staten kommer täcka upp fördyringarna. Det bådar gott för oss som gillar nedlagda kollektivtrafik- och cykelsatsningar!

Redan nu planerar Trafikverket hur kringliggande motorvägar måste breddas för att hantera den ökade trafiken som Förbifart Stockholm ger. Exempelvis kommer det i Hjulsta, som blir Sveriges mest trafikerade trafikplats, behöva byggas flera ”bypasses” (Dvs förbifarter till Förbifarten) och E18 kommer breddas från dagens 4 till 7 filer till följd av trafikökningen som Förbifart Stockholm ger. Såna petitesser räknas såklart på en separat budget och har egna fördyringsmarginaler, så de inte behöver blandas ihop i media.

Läs mer om Trafikverkets ”kapacitetsförstärkningar till följd av Förbifart Stockholm”: Full fart på Förbifartens följdleveranser!

På grund av den ökade trafiken från Förbifart Stockholm planerar Trafikverket att bredda motorvägarna ända från Södertälje i söder till Arlanda i norr och Jakobsberg i väster.
Trafikverket om varför projektet E18 Jakobsberg – Hjulsta behövs

Luften i tunneln kommer ge en fläkt av Paris, eller Peking

Att man kommer behöva köra i tunneln med ventilationen avstängd på grund av de skadliga partikelhalterna är inget som stör oss, eftersom vi kommer ha utökat vår ögonmask till en gasmask när tunneln står klar.

Förbifart Stockholm konkurrerar ut inrikesflyget

När det gäller utsläpp alltså. Trafikverket räknar med att bara bygget av Förbifart Stockholm på 10 år kommer släppa ut 570 000 ton koldioxidekvivalenter. Det kan jämföras med inrikesflyget, som stod för 540 000 ton år 2016.