Förbifart Stockholm

I tider där vår värld står inför stora utmaningar för planetens och mänsklighetens överlevnad är det fantastiskt att se hur vi med gemensamma krafter kan samla resurser för att få till stånd Sveriges genom historien mest påkostade projekt. Ett aldrig tidigare skådat under där inga medel skys för att det ska kunna fullbordas till våra barn och barnbarns lycka: Världens längsta sexfiliga motorvägstunnel.

Förbifart Stockholm är det viktigaste bidraget till mänskligheten sedan rattmuffen.