Full fart på Förbifartens följdleveranser!

Förbifart Stockholm, som ska lösa alla Stockholms trafikproblem, kommer öka trafiken på kringliggande motorvägar. Så nu måste de breddas! Trafikverket har flera projekt på gång för detta varav två har samråd just nu.

Förbifarten sträcker sig från Kungens Kurva i Söder till Häggvik i norr. Och tack vare dess dragningskraft planerar nu Trafikverket att behöva bredda motorvägarna ända från Södertälje i söder till Arlanda i norr och Jakobsberg i väster.

Motorvägsbreddningar har med åren fått en negativ klang i vissa kretsar. En del tror inte ens att de löser några trafikproblem. Då har de antagligen bara inte breddat tillräckligt mycket! Här ligger vi i Sverige långt efter USA där man kommit mycket längre (i sidled) än oss.

Att bygga mer eller bredare motorvägar när trafiken blivit för stor på grund av en ny motorväg är ett smart påfund framtaget enligt fyrstegsprincipens högsta nivåer för galaxhjärnor på Trafikverket. Om huset är översvämmat är det dags att gräva en djupare källare. Om räkningarna fyller hallmattan är det bara att skaffa en större (eller betala av dom med ett sms-lån). Om bananflugorna svärmar i diskhon kan du locka bort dom med att ställa fram rutten frukt. Om rådjuren äter upp dina tulpaner får du plantera snabbare. Om din skjorta blir blöt i regnet får du ta på en till. Om det brinner i fåtöljen är det bråttom att köpa en soffa. Om oboyen blir för stark – skaffa fler glas!

Fyrstegsprincipens lösning på problem med för mycket trafik enligt Trafikverket

Därför kallas istället projekten i den nationella planen för infrastrukturen för ”Kapacitetsförstärkningar” till följd av Förbifart Stockholm. Det handlar inte om att nyttja outnyttjad kapacitet i form av tomma säten. Eller att bygga för transportslag med högre kapacitet. Nej det handlar just om att förstärka den låga kapaciteten bilvägar har, med mer av samma sak.

Några av projekten för ”kapacitetsförstärkning”, dvs motorvägsbreddning, till följd av Förbifart Stockholm i nuvarande Nationell plan

Förbifart Stockholm i sig har fått en del uppmärksamhet för sin stigande budget. När spadtaget togs 2014 sa man 28 miljarder. Just nu siktar man på 37,7 miljarder. Fördyrfarten… förlåt, Förbrafarten menar vi, är så klart värd varenda öre (även om varje öre bara ger en halv tusendels millimeter motorväg).

Men det smarta är att de kringliggande motorvägarnas breddning till följd av den ökade förbifartstrafiken inte räknas in i Förbifart Stockholms budget. De klassas som följdleveranser och får egna budgetar och egna fördyrningsmarginaler, så att de inte riskerar att blandas ihop i media.

Att nya vägar ger mer trafik har förvisso varit känt länge. Och vägbreddningsprojekten har legat med i Trafikverkets nationella plan för infrastrukturen lika länge som Förbifarten:

Från Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2013

Men ju närmare de kommer byggstart, desto mer tonar man ner det där att de skulle bero på Förbifart Stockholm. Vi ska titta lite närmare på några av projekten som just nu har samråd:

E4 Häggvik-Rotebro

Breddningen av E4 mellan Häggvik och Rotebro är en del av ett större som innebär breddning av motorvägen ända till Arlanda i norr. Men man börjar med delen närmast Förbifart Stockholm, som ansluter i Häggvik.

Genom att titta på olika versioner av hur projektet beskrivs kan vi se hur Trafikverket kämpar med att få bort det här med inducerad trafik ur våra medvetanden:

Först råkade man skriva att breddningen från sex till åtta körfält var för att ”möta den ökade trafik som väntas när E4 Förbifart Stockholm öppnar”. Man pratade även om att skydda vattentäkter. I den slutliga versionen har man lagt till ett ”eventuellt” kring att skydda vattentäkter, och breddningen motiveras istället att den behövs ”när E4 Förbifart Stockholm är klar och våra resvägar förändras.” Låter bättre? Ja.

Samråd för Häggvik-Rotebro pågår till nu på torsdag, 25 mars 2021, för den som vill skicka ytterligare förbättringsförslag till Trafikverket.

Kanske: ”I tider där många strävar mot samma mål ökar behovet av vidgade perspektiv och möjligheter till resvägar som gör att vi sida vid sida kan ta oss framåt utifrån våra individuella förutsättningar”.
Eller har du nåt bättre? Skicka in dina förslag!

E18 Jakobsberg-Hjulsta

Vid Hjulsta kommer Förbifartens tunnel upp till ytan och korsar E18, och Trafikplats Hjulsta blir Sveriges mest trafikerade Trafikplats. Där vill Trafikverket inte ha några köer eftersom köbildning i tunnlarna kan leda till att tunneln behöver stängas då luften blir för dålig. Lösningen är att bredda E18 och plocka bort ett busskörfält, så kan bilarna förhoppningsvis köa där istället.

De kristna säger att den bredaste vägen leder till helvetet, men en sjufilig motorväg till Jakobsberg är ju 2 km från att vara en Highway to Kallhäll.

Men även i det här projektet har Trafikverket svettats över hur man ska kommunicera detta med mer trafik och köer och kämpat med att få till en attraktiv beskrivning av den planerade motorvägsbreddningen. Genom att titta på tre olika versioner av texten som legat ute sedan i höstas kan vi följa det gedigna arbetet som vår helt och hållet neutrala myndighet lagt ner på att skapa ett inbjudande motorvägsprojekt:

Så sent som i september motiverade Trafikverket vägutbyggnaden i versionen som nu är bortplockad från projektsidan med några inte så insäljande effekter av Förbifarten:

Utformningen av trafikplats Hjulsta enligt E4 Förbifart Stockholms arbetsplan kräver kapacitetshöjande åtgärder i förhållande till de prognostiserade trafikmängderna. Genomförda trafikanalyser tyder på stora köbildningar på det omgivande vägnätet, med köer som sträcker sig ner i E4 Förbifart Stockholms tunnlar. Särskilt påtagliga är effekterna under för- och eftermiddagens maxtimmar.

Det lät ju inte så lockande. Dessutom skrev man om Trafikplats Hjulsta:

Trafikplats Hjulsta kommer att utgöra en korsningspunkt mellan nya E4 Förbifart Stockholm och E18, vilket gör den till en av Sveriges mest trafikerade år 2030.

Som tur är blev Trafikverkets kommunikatörer mer involverade när samrådet började närma sig. I en version från oktober hade de lyckats med en lite mer målande beskrivning:

Stockholm växer. Därför behövs nya trafiklösningar på vägnätet för att trafiken ska fungera smidigt.

Mycket trevligare! Men särskilt nya kanske inte de planerade trafiklösningarna är, och fortfarande nämndes Sveriges mest trafikerade trafikplats och risk för köbildning i tunnlar. Såna negativa vibbar vill vi inte ha kring våra motorvägsprojekt, och därför lyder den slutgiltigt tvättade versionen så här:

När E4 Förbifart Stockholm är klar förändras våra resmönster. Vi får nya möjligheter att ta oss fram på ett smidigt och säkert sätt. Hjulsta trafikplats blir en viktig knutpunkt där trafiken på E4 och E18 möts. Därför planerar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för trafiken i området runt trafikplats Hjulsta mot trafikplats Jakobsberg.

Nya möjligheter! Smidigt och säkert! Viktig knutpunkt! De Bästa Förutsättningarna För Trafiken I Området! Visst låter det bättre? Nu breddar vi!

Samråd för Jakobsberg-Hjulsta pågår till 1 april 2021, för den som vill skicka ytterligare förbättringsförslag till Trafikverket. Skicka in dina förslag!

Fler lönsamma följdleveranser

De andra projekten har redan haft samråd eller kommer ha det senare, så vi går inte igenom dom just nu men du kan läsa mer om dom olika projekten här:

I den samhällsekonomiska bedömningen blir alla dessa motorvägsbreddningar lönsamma. Det beror på att restidsvärdet som ligger till grund för beräkningen blir enormt eftersom en insparad sekund för tillräckligt många bilister blir värd miljarder när man räknar nyttan på 60 år. Trafikverket menar att det är värt att räkna även små tidsvinster eftersom det gynnar små projekt. Och det stämmer. Med Trafikverkets modeller för restidsnytta är det alltid värt att flytta en flaskhals några kilometer.

Och sen då? Ja då är det dags att bredda nästa flaskhals!