CAR Sveriges remissvar för Tvärförbindelsen

Puh. I sista stund hann vi få in vårt yttrande över vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn! Nu hoppas vi att Trafikverket vågar bredda motorvägen ytterligare.

Här kan du läsa mer om vikten av att sälja in motorvägsbyggen med prat om ”möjligheter” för nåt helt annat än mer biltrafik: Tvärförvillelse Södertörn ger hopp och möjligheter

Det ser också ut som att vi kommer behöva skicka in fler heja-rop till Trafikverket närmsta veckan. Just nu pågår samråd för flera motorvägsbreddningar runt Stockholm som Trafikverket vill göra eftersom Förbifart Stockholm kommer öka biltrafiken så mycket. Trafikverket förtjänar allt stöd till detta i en tid då motorvägsbreddningar har fått en negativ klang. Kapacitetsförstärkning är därför ett smart ordval.

Projekten för ”kapacitetsförstärkning”, dvs motorvägsbreddning, till följd av Förbifart Stockholm i Nationell plan

Så här skrev vi i våra synpunkter som vi skickade till Trafikverket:


CAR Sveriges synpunkter på vägplan för väg 259 Tvärförbindelse Södertörn

Ärendenummer TRV 2017/27

Heja heja!

En ny motorväg är precis vad vi behöver för att muntra upp oss i denna deppiga tid.

Eftersom teknikutvecklingen kommer lösa alla bilismens problem, så måste vi fortsätta att bygga motorvägar i städerna. Och om det skulle visa sig att det inte hjälper är det ännu viktigare att passa på att toksatsa på massbilismen nu; om några år kan det ju vara för sent!

Av vägplanen framgår att Trafikverkets duktiga ingenjörer haft tråkigt sedan Förbifarten var färdigritad och vad vore väl svensk infrastrukturplanering om inte att ständigt fortsätta i gamla hjulspår?

Utan bilen stannar klimatet!

Om man fortsätter att bara titta på varje enskilt motorvägsprojekt så utgör de ju inget jättestort hinder att nå klimatmålen. Ett litet steg åt “fel” håll gör inte så mycket skada. Ett bloss till gör det inte omöjligt att nå målet om att sluta röka. Även så hanteras klimatpåverkan i detta vägprojekt och det är ju utmärkt.

Ett förslag är att zoomma in ytterligare och se till varje meter motorväg. På så sätt blir varje steg åt “fel” håll ännu mindre. Se bild:

Söndra och härska

Tillgängliggörande tvärförvillelse ger grönt samvete

Att motorvägen motiveras med att den “tillgängliggör” och “möjliggör” kollektivtrafik och cykel är också väldigt bra. Genom att biltrafiken flyttas till en fin stor motorväg så får de mer plats vid sidan av. Och alla kan ta bilen med gott och grönt samvete med instikten att ​ju mer vi kör bil på motorvägen, desto mer tillgängliggör vi för bussresenärer och cyklister​.

Bra att fyrstegsprincipen följs

Det är bra att fyrstegsprincipen följs! ​Max fyra steg ska behövas från bildörr till resmål i tätort​. En rejält tilltagen motorväg gynnar detta mål.

Ytterligare en tolkning av fyrstegsprincipens goda uppfyllelse är i hur hälsopåverkan på cykelbanor hanteras i förhållande till motorvägens cykelfrämjande inriktning:

Slogan

Projektet saknar en tydlig och slagkraftig slogan. “​Ett smidigt, grönt och tryggt transportstråk för alla​” som används i kampanjmaterialet är lite väl eufemistiskt även för oss.

Här är ett förslag till slogan:
Ta bilen så klart, till affären och frisören! I motorvägsfart på tvären i södern!

Här är ett till förslag på slogan, åsyftande att hållbara transportslags “möjligheter” sägs “tillgängliggöras” av att biltrafiken förläggs till separat motorväg, vilket egentligen kan gynna vad som helst:
Möjliggör främjande av interkulturell hemslöjd – Bygg Tvärförbindelse Södertörn nu!

Nu kör vi!


CAR Sverige​ är en bransch- och intresseorganisation för företag och privatpersoner som gillar att sälja, åka och köra bil.

För CAR Sverige är bilen en självklar del av samhället där frihet, säkerhet, mobilitet, utveckling, tillväxt och motorvägar står i centrum. Full gas hela vägen!

CAR Sverige
www.carsverige.eu
press@carsverige.eu

Facebook:​ CAR Sverige
Twitter:​ CARSverige
Instagram:​ CARSverige