Många jättemotorvägar små

En enskild jättemotorväg gör inget trafiksystem. Sett till varje spenderad miljard så påverkas inte klimatet nämnvärt!

Forskare har studerat hur tjänstepersoner på Trafikverket, regioner och kommuner själva ser på kopplingen mellan klimatmål och transportplanering, och kommit fram till att de flesta har det så kallade MARGINAL-perspektivet.

Det står för: Motorvägsbyggen är Alltid Rätt och Gör Inte Någon Alls Ledsen.

Trafikplats Häggvik
Trafikplats Häggvik, E4 Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är en sådan väg. Den förväntas öka biltrafiken. Men eftersom biltrafiken redan är så stor och beräknas öka ytterligare så gör väl en ökning av koldioxidutsläppen ”det varken enklare eller svårare att nå klimatmålen”. Det är citat från Trafikverks egna motivering. Det är redan så svårt att nå dom dumma målen att om det blir lite svårare spelar ingen roll.

Den ökning av koldioxidutsläppen som E4 Förbifart Stockholm bidrar med gör det varken enklare eller svårare att nå klimatmålen.

Trafikverket

Och när man bedömer varje enskilt vägprojekt för sig blir ju effekten ännu mindre. I Hjulsta byggs nu Sveriges mest trafikerade trafikplats som kommer få 200 000 fordon/dygn. Det är en del av projektet E4 Förbifart Stockholm.

Och eftersom trafiken kommer öka till följd av den nya motorvägen planerar Trafikverket redan nu hur kringliggande motorvägar måste breddas för att hantera trafikmängderna. Och de förändringarna bedöms ju inte heller påverka klimatet nämnvärt.

Följdeffekter hanteras i separata projekt.

Eftersom dessa vägar ofta kostar väldigt många miljarder, blir heller inte klimateffekterna per spenderad miljard särskilt stor.

Söndra och härska är en klassisk metod för att lösa komplicerade problem. Genom att dela upp det svåra klimatproblemet i många bitar blir de så små att vi enkelt kan bortse från dom.

Söndra och härska

ETC om rapporten: Flera stora vägbyggen – Då glöms klimatet bort

Hela rapporten här: Infrastruktur, planering och miljömål – en analys av
synen på ansvar, roller och möjligheter att använda
transportplanering för att uppnå miljömålen