Rösta med ryggslutet för infrastrukturpolitik i stolta gamla hjulspår!

I dessa valtider vill vi slå ett slag för att värna bilens röst i samhället. Vi gör en fördjupad granskning av Infrastrukturdepartementets vision för trafiken i Sverige, när Infrastrukturminister Eneroth och Energiminister Farmanbar gasar runt på vägarna och njuter av höga hastigheter, en bit över gränsen.

I våras kunde vi visa hur energiministern, ivrigt påhejad av infrastrukturministern, gasade upp i 70 på en 40-väg i Huddinge. Vi har nu låtit vår analysavdelning granska en längre version av den PR-filmen som vi fått ut från Infrastrukturdepartementet:

En del menar att vi behöver minska biltrafiken. Att vi behöver ställa om till ett transporteffektivt samhälle. En del menar att höga hastigheter och tunga bilar är negativt för trafiksäkerheten. Men från Infrastrukturdepartementet är beskeded solklart. Bilar i höga hastigheter är både väldigt kul och framtiden!

Det är mycket prat om energifrågan just nu. Varför inte lägga den lilla energi vi har på att transportera en person i taget tillsammans med två och ett halvt ton stål, gummi och eventuella batterier fram och tillbaks i bilköerna?

Elbilar, som den Volvo C40 ministrarna kör i videon, kan accelerera snabbt. ”Amperen, den gillar jag” säger Tomas Eneroth. ”Det är roligt ur accelerationssynpunkt”. Khashayar Farmanbar håller med. ”Det är något speciellt med accelerationen i elbilar. Man har fullt vridmoment”. Sen gasar han upp i 70 på en 40-väg.

Bakgrunden till filminspelningen var en deal med Volvo om att de skulle få lobba mot ministrarna i utbyte mot att de sedan fick provköra C40:n så länge de ville.

– När började ditt bilintresse, frågar Eneroth?
– Jag vet inte när det började, men jag älskar, får man säga det, hastighet, svarar Farmanbar.
– Samma här, flikar Eneroth in.

Farmanbar förklarar att det beror på att han är uppvuxen på landsbygden och att bilkörning ger enorm frihet. En frihetskänsla som är avgörande för viljan att köra bil. Och i denna frihet ingår ju förstås att inte behöva ta hänsyn till sin omgivning. Inte behöva bry sig om oskyddade trafikanter. Inte behöva bry sig om klimat- och miljö. Inte behöva bry sig om buller eller partikelutsläpp. Bara kunna gasa på.

Det finns ingen anledning att låtsas att vi hatar frihet och fart i Sverige!

Sverige var värd för ministerkonferensen om trafiksäkerhet 2020. Då antogs Stockholmsdeklarationen, en deklaration om trafiksäkerhet, som tomas Eneroth presenterade. De undertecknande ländernas ministrar, under svenska infrastrukturministerns ledning, lovade jobba för minskade hastigheter och högre efterlevnad. I synnerhet där bilar och oskyddade trafikanter möts. Som tur är höll Eneroth fingrarna i kors bakom ryggslutet.

Och i juni i år, talade Tomas Eneroth på FN:s högnivåmöte om trafiksäkerhet. I FN:s kongress refererade han till Stockholmsdeklarationen och det svenska arbetet för trafiksäkerhet. Precis som i klimatfrågan står förhoppningarna nu till största delen till teknikutvecklingen. För det viktigaste är att inte på något sätt minska bilismen eller dess attraktivitet.

Men det finns ingen anledning att låtsas att Sverige skulle hata frihet och fart internationellt, när vi här i landet satsar på fler och större motorvägar för högre hastigheter och mer bilism. I nationella planen för infrastrukturen som kom i somras fanns mängder av härliga motorvägsbreddningar och -byggen. Och Eneroth har dessutom just gett till uppdrag till Trafikverket att se över arbetet med hastighetsgränser anpassade efter vägens utformning, för att istället möjliggöra högre hastigheter så man kommer fram nån jävla gång!

Teknikutveckling inget hinder för friheten

Från och med juli i år måste alla helt nya bilmodeller i EU vara utrustade med ISA, intelligent hastighetsanpassning. Det handlar om att bilförarna ska få en signal när de kör för fort, eller att bilen ska bromsa automatiskt. Men fokuset är som tur på att undvika ”potential annoyance of the driver” och ”can be smoothly overridden by the driver by pressing the accelerator pedal a little bit deeper”.

När Tomas Eneroth talade i FN i somras och på den globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet 2020 klargjorde han att just sådan teknikutveckling är hoppet för trafiksäkerheten. Och Volvon som ministrarna kör är redan utrustad med denna teknik. Som märks i videon är det inget direkt hinder för friheten!

Rösta på något av alla de partier som förespråkar att fortsätta i våra stolta svenska gamla hjulspår!