Infrastrukturministern i 70 på 40-väg — ”Det ska kännas i ryggslutet”

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har just presenterat ett nytt uppdrag till Trafikverket om att kunna köra bil snabbare. Han och energiminister Khashayar Farmanbar kan ses gasa upp i 70 km/h på en 40-väg i en nysläppt film från Infrastrukturdepartementet. Det är bra, säger infrastrukturministern som sitter bredvid, ”det ska kännas i ryggslutet”.

– Undrar om Magda vet vad hon gjorde, när hon satte två bilnördar på departementet, skojar infrastrukturminister Tomas Eneroth med energiminister Khashayar Farmanbar i bilen. Han har i veckan gett ett nytt uppdrag till Trafikverket, i syfte att öka hastigheterna på bilvägarna. I klippet från Infrastrukturdepartementet gasar de två upp i ca 71 kilometer i timmen på en 40-väg.

Se filmen ovan för vår analys av Eneroths och Farmanbars hastighet

Fram tills nu har Trafikverket arbetat med att anpassa vägarnas hastighet efter utformningen, vilket kan betyda sänkta hastigheter för att öka trafiksäkerheten om vägen inte är tillräckligt säkert utformad.

Restiden påverkas oftast marginellt av en sådan hastighetssänkning, menar Trafikverket. Om man kör i 90 km/timmen istället för 80 tjänar man maximalt 50 sekunder per mil. Samtidigt ökar risken att omkomma med 70 procent om man kolliderar i 90 km/timmen jämfört med en kollision i 80 km/timmen.

Och högre hastigheter är inte bara ett problem för trafiksäkerheten, utan ökar även buller, avgasutsläpp och slitage, som leder till ökade partikelutsläpp. En sänkning av medelhastigheten med 5 km/tim minskar t.ex. bullret med 20 procent, enligt Trafikverket. Och energiministern vet förstås att högre hastighet kräver mer energi på grund av ökat luftmotstånd.

Men infrastrukturministern är inte nöjd och har nu gett i uppdrag till Trafikverket att se om man kan höja hastigheterna utan att behöva anpassa den till vägutformningen. Han älskar att köra bil. Han kör väldigt mycket bil, berättade han när Nationell plan för infrastrukturen presenterades i veckan. Och han gillar att köra bil fort.

Energiministern älskar också att köra bil. De är på väg till en solcellspark för att visa att nya motorvägarna som just annonserats är gröna. På vägen dit gasar energiministern på lite extra. Eneroth pressas bakåt i sätet och blundar.

– Det är bra, säger Tomas Eneroth och skrattar. Det ska kännas i ryggslutet.

Och visst är det så att det är härligt att köra bil fort. Hastighetsgränser utgör stora hinder för detta. Vi har låtit vår forensiska analysavdelning titta lite närmare på just det klippet och kan se att så är fallet även här.

Resan i klippet går från centrala Stockholm, via 73:an, Nynäsvägen, på väg mot Ågesta gård utanför Farsta. Bilen, en Volvo C40, är riggad med kameror och det finns även en följebil som filmar utifrån. Vi har lokalisterat platsen där Eneroth känner det härliga pirret i ryggslutet till Vidjavägen strax utanför gården.

Korsningen Bonäsvägen – Vidjavägen

Genom att rekonstruera en 3D-modell med bilens position på vägen kan vi avgöra vad infrastrukturministern tycker är en bra hastighet att accelerera till här. Ministrarna kommer ut från Bonäsvägen, en 30-väg, till Vidjavägen som är en vanlig 40-väg.

3D-modell av vägsträckan

Med hjälp av satellitbilder kan vi ta reda på att avståndet mellan lyktstolparna är ca 39,5 meter. Den andra stolpen efter korsningen passeras efter ca 2,16 sekunder, och genom att extrapolera den då framaccelererade hastigheten når bilen nästa stolpe på 2,0 sekunder, vilket låter oss avgöra att ministrarna nu har uppnåt en hastighet om 71 km/h.

Vi håller med Tomas Eneroth att hög hastighet för biltrafiken måste prioriteras över trafiksäkerheten. Körglädjen ska inte få hindras av tråkiga regler. Infrastrukturministern och energiministern älskar att köra bil. I den officiella kommunikationen från regeringen uppmuntras till hastighetsöverträdelser. Vi är glada att Magda satte två bilnördar på departementet!


Fotnot: En del menar att vår analys av infrastrukturministern och energiministerns bilkörning skulle vara fejk. Vi tar naturligtvis anklagelserna på stort allvar. Vi hoppas stadsrådens kärlek till bilen och hastigheter som känns i ryggslutet är äkta! I den här twittertråden går vi igenom analysen lite närmare:


Fotnot 2: 2020 presenterade infrastrukturministern sin ambition om minskad fortkörning, i Stockholmsdeklarationen vid den globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet. Vi som älskar att köra bil för fort är glada att Tomas Eneroth nu två år senare fått tillbaka känseln i ryggslutet!

Vi hittade en till film där Infrastrukturministern antyder att han skulle ha en ambition att sänka hastigheterna.

Under svenska infrastrukturministerns ledarskap åtog sig de deltagade ländernas ministrar i deklarationen till FN att med stort engagemang fokusera på sänkta hastigheter och högre efterlevnad. Vi utgår från att Eneroth höll fingrarna i kors bakom ryggslutet.

Utdrag ur Stockholmsdeklarationen för trafiksäkerhet