Bilen Framför Sverige!

Bilen framför Sverige!

Bilen står för framförandet av hela vårt samhälle och vårt välstånd. Den förtjänar mer än att bli ersatt av effektivare och miljövänligare alternativ.

Cyklister, barn, handikappade, klimat och miljö får inte stå ivägen för nödvändiga satsningar på infrastruktur för att vi ska kunna sitta i varsin tvåtons plåtlåda på väg till och från jobbet.

Därför är det bland annat viktigt att vi får parkera var fan vi vill, samt att vi lägger miljarder på att bygga motorvägar för bilpendling.

Bilen framför Sverige! Bilen framför allt!

Läs mer på kampanjsidan bilenframförsverige.se!