Vilken är Sveriges Hjärtligaste trafikplats?

Glad Alla hjärtans dag! ❤️ I Sverige estimeras 3300 dödsfall per år till följd av avgaser, partiklar och buller. Men som vanligt löses alla trafikrelaterade problem (kranskärlssjukdomar såväl som trafikplatsernas former) med en till bypass.

Någon har förklarat för oss att kärlek ger en nästan lika pirrig känsla som att färdas på en påfartsramp till en riktigt bred motorväg.

Men vilken är egentligen Sveriges hjärtligaste trafikplats?

Kanske har den hjärtligaste trafikplatsen inte byggts än? Den nya Stockholmsmotorvägen Tvärförbindelse Södertörn är just nu ute på samråd. Skicka in ett ❤️ tillbaks till Trafikverket, för så här mycket kärlek ger de till oss som älskar motorvägar:

Planerade Trafikplats Lissma här: