Bra att avgifterna i kollektivtrafiken höjs igen!

Den framgångsrika borgerliga trafikpolitiken fortsätter göra framsteg. Precis som förra året (och nästa år) ska avgifterna höjas i kollektivtrafiken i Stockholm, vilket är glada nyheter för oss som vill att fler ska ta bilen i stan. 860 kronor kostar månadskortet från 9 januari 2018. Detta har vi den gode Kristoffer Tamsons, moderat SL-ordförande som gjort mer för bilismen än Henry Ford, att tacka för.

Bereden väg för kärran!

De bilvänliga krafterna fortsätter satsa på nya motorvägar för rekordbelopp, för pengar som var tänkta till kollektivtrafik. Den rekordpåkostade motorvägen Förbifart Stockholm har redan påbörjats. Moderaterna har lovat att göra ytterligare en motorväg för bilpendlande stockholmare, Östlig förbindelse, till valfråga i år. De ser också till att utlova hårdare tag mot patrasket i tunnelbanan, och framförallt: Att höja biljettpriserna ytterligare. Det är en mycket viktig fråga för oss i bilbranschen. Därför är det underbart att vårt frihetsmål om att bilarna ska stå för 100% av pendlingstrafiken i Stockholm plötsligt verkar ligga inom räckhåll.

Kollektivtrafiken uppfattas av vissa som billig, effektiv och miljövänlig i förhållande till biltrafiken. Med dessa åtgärder blir den mindre billig, och tidigare har alliansen i landstinget även sett till att den blir mindre effektiv i och med att dess resurser istället ska läggas på nya bilmotorvägar. Miljöargumentet är det som väl är ingen som bryr sig om. Nu kommer fler lockas att ta bilen till arbete, fritidsaktiviteter och shopping. Bra!

Biltrafiken i Stockholm ökar snabbare än befolkningstillväxten, och bilförsäljningen har de senaste tre åren slagit alla tidigare rekord från 1980-talet. Det är glädjande i tider där klimatet målas upp som något vi ska bry oss om. Bilismen signalerar frihet, framtid och fart; och det är fria, moderna och snabba vi känner oss när vi sitter i våra bilköer morgon och kväll. Och med de ständiga prishöjningarna i kollektivtrafiken kan vi nu skadeglatt njuta av våra uppvärmda säten, ljudsystem och partikelpumpande avgasrör, medan kollektivtrafikanterna får betala mer och mer för att trängas i tuben. Där bidrar de samtidigt till att vi bilister får mer plats på vägarna.

Men det är klart, vi välkomnar alla till våra bilköer. Om alla på ett tunnelbanetåg skulle kliva av och sätta sig i varsin bil skulle vi få en 4 km längre bilkö, eftersom det i genomsnitt sitter 1,2 personer i varje bil. Om alla som tar tuben mellan Slussen och Gamla stan i morgonrusningen istället tog bilen skulle vi få en bilkö som sträckte sig till Linköping. Då skulle kanske våra politiker förstå att vi behöver ännu fler motorvägar!

Så fortsätt höja SL-priserna, locka fler att ta bilen och fortsätt satsa på nya motorvägar i Stockholm!