Subventionera bensinen!

Vi står inför stora utmaningar. Det är jättebra att Sverige går före men det bör vi ge fan i.

Miljömålsberedningen har i sitt betänkande flaggat för att koldioxidskatten kan komma att höjas för att Sverige ska kunna nå klimatmålen. Det är naturligtvis ett fruktansvärt dåligt förslag. Våra kollegor i Motormännen konstaterar sakligt i sitt utlåtande att detta vore ”ett dråpslag mot Sverige som nation”.

Motormännens Riksförbunds VD Tommy Letzén är arg

Motormännens Riksförbunds VD Tommy Letzén är arg. Vi med!

Dessutom är vi, tillsammans med Motormännen, infrastrukturministern m.fl, överens om att Teknikutvecklingen kommer lösa alla problemen som massbilismen har idag. Eftersom fordonsflottan kommer bli fossilfri av sig själv behövs inga skattehöjningar för att nå dit. År 2015 såldes 3 000 elbilar! (Och 342 000 andra bilar)

Eftersom en fossilfri fordonsflotta inte drar någon bensin så skulle det förvisso inte göra något om koldioxidskatten var hög. Men det skulle heller inte göra något om den var låg. Därför tycker vi att regeringen bör avskaffa skatten helt på fossila drivmedel.

Subventionera bensinen nu!

Ja, bensin och diesel bör subventioneras. Den kan göras helt gratis! För det spelar ju ingen roll när Teknikutvecklingen löser alla problem med utsläppen. Inte för att vi skulle bry oss om bensinskatten var hög. Det vore förvisso ett dråpslag mot Sverige som nation. Men den skulle ju lika gärna kunna vara låg. Så gör den låg! Ge fan i att höja bensinskatten! Subventionera bensin! Och diesel! Ja, Det andra löser sig sen!