Suvsolidaritet!

Se vår video ovan som förklarar varför det är så viktigt att köra SUV i innerstan!

På landsbygden i Sverige går det inte att åka kollektivt, cykla eller gå.
Men i Stockholm, som är en förebild för hela Sverige, vill miljörörelsen förbjuda vägar och asfalt.
Därför är det en solidaritetshandling att värna rätten att åka stadsjeep i innerstan.

Läs mer på www.suvsolidaritet.nu!