En skjuts i rätt riktning!

Trafiksituationen runt skolorna vid lämning blir ju bara värre – Det är bäst ni kör dit ungen i bilen!